CBD olja effekt – vad kan du förvänta dig?

Det diskuteras vitt och brett om CBD olja effekt. En del förknippar CBD med marijuana och andra menar att CBD inte har någon verkan alls. Men vad är egentligen sant? Vad säger forskningen om CBD oljans effekter i kroppen? Och hur kan du bli hjälpt av CBD oljor? Allt detta och mer om effekterna som du kan få av CBD olja kommer vi ta upp i denna artikel.

Kort om CBD olja

CBD olja är en olja som innehåller ämnet Cannabidiol (CBD). CBD är ett ämne som utvinns ur cannabisplantan (Cannabis Sativa). Denna planta har länge använts på grund av sin psykoaktiva effekt (på grund av ämnet THC). På senare år har man även använt cannabis för att skapa läkemedel mot smärta, som framförallt ges till allvarligt sjuka cancerpatienter. 

I cannabis finns det en mängd olika ämnen, dessa kallas cannabinoider. THC och CBD är de mest framstående av alla cannabinoiderna och det är THC som har som effekt att göra användare av cannabis “höga”. 

CBD är alltså inte ett psykoaktivt ämne och gör dig inte hög. Medicinska studier och användare av CBD vittnar däremot om en mängd andra positiva effekter.

Vilka effekter ger CBD olja?

Vilka effekter kan CBD ha?

Effekten av CBD oljor och andra CBD produkter varierar stort från person till person. Somliga upplever smärtstillande effekter andra kan känna sig hjälpta att sova bättre på natten. I studier som gjorts har man till exempel kommit fram till att CBD kan ha positiv effekt på följande:

Dessutom talar både studier och användare om att de blivit hjälpta med sömnsvårigheter, kronisk smärta, ledvärk, depression, diabetes, ADHD, PMS, abstinensbesvär, psoriasis och mycket mer. Sällsynta fall talar även om att patienter har blivit hjälpta mot cancer (mer än när det gäller smärta) men det finns ännu inget tillräckligt säkert underlag som säger att CBD har en läkande effekt mot cancer.

Hur fungerar CBD i kroppen?

cbd effekter på kroppen

CBD kommunicerar med det endocannabinoida systemet (ECS) som finns i kroppen och hjärnan. Det endocannabinoida systemet hittades av forskare i samband med att man undersökte effekten av THC i början på 1990-talet. 

Det ECS består av är endocannabinoider (stimulerar receptorer), receptorer (CB1 och CB2), och enzymer (bryter ner endocannabinoider när de gjort sitt jobb).

Endocannabinoider

Endocannabinoider (anandamide och 2-arachidonoylglyerol) tillverkas av kroppen själv för att stimulerar receptorerna i det endocannabinoida systemet som i sin tur ser till att flera av kroppens funktioner fungerar som de ska.

Receptorer

Receptorerna i ESC kallas för CB1 och CB2. Dessa receptorer finns på flera platser i kroppen men CB1 finns framförallt i det centrala nervsystemet medan CB2 är koncentrerad till det perifera nervsystemet.

Endocannabinoider kan till exempel stimulera CB1-receptorer i ryggmärgen för att lindra smärta, medan CB2-receptor stimuleras kan signalera om en pågående inflammation. 

Enzymer

Enzymer har som uppgift att bryta ner endocannabinoider i ECS. Det finns en typ av enzym per typ av endocannabinoid. Dessa kallas för FAAH ( (fatty acid amide hydrolase) som främst bryter ner Anandamide och MAG lipase (monoacylglycerol acid lipase) som bryter ned 2-arachidonoylglyerol.

Funktioner som påverkas av det endocannabinoida systemet

Det endocannabinoida systemet har bland annat påverkan på:

 • Aptiten
 • Ämnesomsättningen
 • Kronisk smärta
 • Inflammation och andra reaktioner i immunsystemet
 • Humöret
 • Inlärning
 • Minne
 • Motoriken
 • Sömn
 • leverfunktionen
 • reproduktionssystem
 • stress
 • hud

Effekten av CBD på ECS

De cannabinoider som återfinns i cannabis kan stimulera hjärnan på samma vis som kroppens egentillverkade endocannabinoider. Och därmed verka smärtstillande, minska inflammation, minska kronisk smärta samt de andra funktioner som det endocannabinoida systemet har en inverkan på.

Faktum är att det inte gjorts tillräckligt med forskning på CBD och det endocannabinoida systemet för att kunna fastslå exakt hur det fungerar.

Det man vet är att CBD agerar annorlunda än THC. THC binder sig nämligen till receptorerna i systemet och kan därmed minska smärta och påverka aptiten, men frammanar lätt även paranoia och ångest. 

CBD effekt är däremot annorlunda. Först och främst blir du inte “hög” av CBD. CBD ger heller inga andra liknande negativa effekter som THC.

Istället anser forskare att CBD fungerar genom att förhindra enzymer att bryta ner endocannabinoider som därmed kan verka under en längre tid i kroppen. Det skulle även innebära att mängden endocannabinoider eventuellt skulle bli högre eftersom kroppen skulle kunna fortsätta producera endocannabinoider i samma takt som tidigare.

CBD effekter mot smärta

cbd effekt på smärta

Det är mycket vanligt att lida av olika former av värk. Kronisk värk kan vara nedbrytande när inget verkar hjälpa, och starka läkemedel kan komma med oönskade biverkningar. Kronisk smärta kan dessutom orsaka inflammation i kroppen som orsakar ytterligare smärta och andra hälsoproblem.

CBD olja kan stimulera det endocannabinoida systemets receptorer och minska smärta samtidigt som de verkar antiinflammatoriskt.

CBDs effekter på depression

Depression är en allt mera utbredd sjukdom som drabbar både unga och äldre. Det är inte heller ovanligt med ångest och stress som i längden orsakar depressioner. 

När det kommer till depression, stress och ångest kan ofta en livsstilsförändring vara nyckeln men ibland hjälper inte det. Då kan läkemedel eller CBD olja vara ett alternativ. CBD har nämligen påvisats ha effekt på både stress och ångest genom att påverka våra dopaminnivåer.

 • Läs mer om CBD mot ångest

CBD effekter på sömnsvårigheter

cbd olja effekt på sömn

Att drabbas av sömnsvårigheter kan ha mycket negativ effekt på både det fysiska och mentala måendet. Forskning har visat att den som sover för lite riskerar att drabbas av sjukdomar och andra åkommor. 

Förutom det uppenbara, som att man inte orkar med jobb och familjeliv som normalt, så kan man även drabbas av nedsatt ämnesomsättning, hjärndimma, lägre tolerans för stress, depression, övervikt. Dessutom kan de olika tillstånden få följder som diabetes med mera.

CBD olja har en lugnande effekt på kroppen med hjälp av ECS och kan därför kan CBD hjälpa oss att få en bättre sömn.

CBD effekter på akne

Att drabbas av akne kan vara förödande för många. Förutom att det estetiskt sätt kan kännas jobbigt så är det ofta smärtsamt. Det finns effektiva mediciner som behandlar acne men dessvärre så kommer de ofta även med plågsamma biverkningar.

Om du lider av akne kan det vara en god idé att prova en CBD baserad salva som smörjs in i huden. Du kan även prova att applicera CBD olja direkt på de drabbade områdena. Tänk dock på att en aknedrabbad hud behöver både fukt och fett – tvärtom mot vad många tror.

CBD effekter mot epilepsi

Epilepsi är en sjukdom som kan vara mycket svår att leva med. I vissa fall har forskare haft svårt att hitta bra medicin mot epilepsi. Nyligen har man dock funnit att CBD kan minska anfallen dramatiskt hos en del av de som lider av sjukdomen. 

Med bakgrund av dessa studier har man nyligen godkänt ett CBD-baserat läkemedel som framtagits i USA. Detta läkemedel har nu även godkänts i Sverige och kan skrivas ut på recept.

CBD effekter på abstinensbesvär

Cannabis anses vara en substans som orsakar beroende. Trots detta finns det inget som tyder på att CBD skulle vara beroendeframkallande.

Däremot har man kunnat se positiva effekter mot abstinensbesvär vid intag av CBD som verkar kunna lugna och lindra dessa symptom.

CBDs positiva effekter på hjärtat

Det talas ofta om CBD produkter som en mirakelmedicin. Det innebär dessvärre inte att CBD i en handvändning kan bota hjärt och kärlsjukdomar. Däremot har man sett att CBD kan ha en positiv inverkan på flera sjukdomar av denna sort.

Bland annat då CBD anses vara antiarytmiskt, minska åderförkalkning, minska kolesterolet, hjälpa kroppen att producera fler antioxidanter.

CBDs antipsykotiska effekter

Psykoser kan uppstå av olika anledningar. Det kan vara ett resultat av sjukdomar som depression eller schizofreni. Cannabis är nära förknippat just med psykoser så hur kan då CBD verka antipsykotiskt?

CBD motverkar och begränsar till exempel den psykoaktiva substansen THC som finns i cannabis ger ett mer avslappnat sinne. Läs mer om cannabisolja här.

CBD produkter är inget garanterat botemedel för psykoser men i somliga fall har det använts CBD-baserade läkemedel mot psykotiska tillstånd med gott resultat.

CBD effekter på neurodegenerativa sjukdomar

CBD oljans effekter är fortfarande ett nytt forskningsområde och vi rekommenderar att du pratar med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar behandla med CBD. Men om du letar efter ett säkert och naturligt sätt att behandla dessa sjukdomar kan CBD-olja vara rätt val för dig.

Det finns forskning sim tyder på att CBD både kan bromsa och motverka progressionen av sjukdomar som CBD sjukdom (Kortikobasal degeneration), Parkinsons och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Kan CBD ge negativa effekter?

cbd negativa effekter?

Vi har talat mycket om de positiva effekterna som man kan uppleva av CBD produkter. Men hur är det egentligen med biverkningar? Finns dem?

Svaret är ja, det finns biverkningar som kan uppstå när du använder CBD produkter. Det talas sällan om dessa eftersom de vanligtvis är lindriga och övergående.

Dessa biverkningar kan inkludera, illamående, huvudvärk, magont och diarré och är vanligtvis ett resultat av de antiinflammatoriska egenskaper som produkterna innehåller. Biverkningarna brukar uppstå efter några dagars till en veckan användning och försvinna efter en till två veckor när kroppen vant sig.

Kan jag köpa CBD på ett apotek?

Trots vad som ofta figurerar i media finns det alltså mycket som talar om CBD olja effekter är hjälpsamma för en bred grupp människor med olika typer av åkommor.

CBD olja och andra CBD produkter har i vissa fall klassats som ett läkemedel av det svenska läkemedelsverket, men det finns inga rena CBD-läkemedel att tillgå på den svenska marknaden (förutom EPIDIOLEX® mot epilepsi). CBD får inte heller säljas som kosttillskott enligt läkemedelsverket.

Det innebär att den som vill prova eller köpa CBD olja helt enkelt får vända sig till en pålitlig och säker leverantör på nätet.

Om du är intresserad av att köpa CBD olja i Sverige eller CBD produkter i allmänhet, har vi listat våra rekommenderade leverantörer.

cbd olja på apotek?

Tips för att maximera CBD olja effekter

Att använda CBD olja är mycket enkelt oavsett vilken effekt du är ute efter. Det finns dock flera saker att ta hänsyn till som kan hjälpa dig att maximera effekterna:

Kvalité för bästa effekt

Välj en CBD olja av hög kvalité. Att välja en CBD olja av hög kvalité innebär inte nödvändigtvis att du behöver köpa en olja med hög procent CBD. Det viktigaste när det kommer till kvalité gällande CBD olja är att oljan är av fullspektrum-typ.

Det innebär att den innehåller alla aktiva cannabinoider som utvinns ur cannabis (med undantag för THC). De olika cannabinoiderna arbetar i synergi med varandra och ger bästa möjliga CBD effekt.

Dosering

När du börjar använda CBD olja är det lämpligt att börja med den dos som tillverkaren anger. (Se CBD doseringsguide)

Du kan börja med en lägre dos av oljan som du sedan ökar tills du hittat rätt mängd för dig. Vi rekommenderar dock inte att du går över.

rekommenderar dagsdos, om du önskar en starkare effekt kan du istället välja att använda en mer potent CBD olja eller CBD Vape.

Styrka = effekt?

Det är ytterst personligt hur personer reagerar på CBD olja. Det innebär att en del av oss kan önska en starkare CBD olja än andra.

Många börjar med en 5% CBD olja men det är inte heller ovanligt att välja 10% eller 15%. Vissa leverantörer har ett sortiment med CBD oljor från 2% till 40% koncentration av CBD.

En annan variant är såklart att börja med CBD kapslar

Välj en säker leverantör

Den som önskar köpa CBD kommer märka att det finns en mängd webbsidor som säljer CBD, och de blir ständigt fler. Hos CBDsverige.com har vi provat många olika tillverkare och leverantörer för att hitta marknadens bästa. Dessa har vi sedan sammanställt till våra läsares förfogande. 

Tänk på att aldrig köpa CBD produkter från en okänd leverantör. Ett billigt pris är inte alltid ett fynd och det är stor risk att du får CBD olja med THC eller kanske till och med olja som inte alls innehåller CBD.

Hos seriösa tillverkare får du alltid möjlighet att se CBD-halt, THC-halt och andra ämnen i produkten du köper då dessa produkter testas av tredje part.

Ta CBD regelbundet

CBD har bäst verkan när det intas regelbundet. Vanligtvis rekommenderas 3-5 droppar tre gånger per dag (morgon, lunch och middag). Vi rekommenderar dock att du använder dig av tillverkarens instruktioner.

Frågor & Svar kring CBD olja effekter

Har CBD medicinska effekter?

Nej, cbd har inte medicinska effekter och ska enbart ses som ett kosttillskott.

Vad är CBD olja bra för?

CBD olja har enligt studier visat ha positiv effekt på bland annat vissa former av epilepsi, ångest och besitter antiinflammatoriska egenskaper.

Vilka positiva effekter kan jag uppleva när jag tar CBD olja?

Förutom att ha en positiv effekt på flera kroppsliga åkommor upplever många att CBD verkar lugnande och balanserande. 

Kan CBD bota sjukdomar?

Det finns belägg för att CBD olja kan ge positiv effekt mot många sjukdomar baserat på studier i USA. Oftast innehåller den CBD'n mer än 0.2% THC vilket gör den narkotikaklassad i Sverige.

Vänligen observera! Vi på CBDSverige.com är varken forskare eller läkare. Vi förmedlar enbart den information som vi kunnat läsa oss till via forskningsrapporter och hos säkra källor, samt från egen erfarenhet och egna upplevelser. Om du är osäker på huruvida du skall prova CBD produkter eller ej rekommenderar vi att du rådgör med en läkare. CBD olja utan THC ska enbart ses som ett kosttillskott.

Senast Uppdaterat december 7, 2022 Av Mariethe87