Kan CBD olja verka mot CBD sjukdom (kortikobasal degeneration)

Så kallad CBD sjukdom (kortikobasal degeneration), är en sällsynt, progressiv neurologisk sjukdom som påverkar nervceller i hjärnan och ryggmärgen. Symtom på CBD är bland annat stelhet, balansproblem, ryckiga rörelser och demens. Det kan därför förväxlas med Parkinsons sjukdom. Orsaken till CBD är okänd, men man tror att den orsakas av en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Det finns inget botemedel mot CBD, men det finns behandlingar som hjälper till att hantera symtomen. Med rätt medicinsk vård kan personer med CBD hantera sina symtom och åtnjuta en god livskvalitet.

”Kortikobasal degeneration (CBD) kan orsaka stelhet, balanssvårigheter, ryckiga rörelser och även leda till demens”

Den orsakas av en mutation i CBC1-genen och det finns inget botemedel

CBD kortikobasal degeneration är en sällsynt neurologisk sjukdom som leder till att vissa hjärnceller försämras och leder till förlust av hjärnvävnad i bland annat hjässloberna, substantia nigra och en del områden av hjärnstammen. Sjukdomen Corticobasal Degeneration (CBD) räknas som en atypisk parkinsonism tillsammans med Multipel Systematrofi (MSA), och Progressiv Supranukleär Paralys (PSP).

CBD sjukdomen orsakas av en mutation i CBD1-genen, som ansvarar för att producera ett protein som är viktigt för normal hjärnfunktion. Det finns för närvarande inget botemedel mot CBD, precis som med många liknande sjukdomar. Därför är behandlingen inriktad på att hantera symtom och bromsa sjukdomsutvecklingen.

Symtomen på CBD börjar vanligtvis i medelåldern och inkluderar problem med rörelse, tal och tänkande. CBD utvecklas i allmänhet långsamt, men kan så småningom leda till svåra funktionshinder eller till och med döden. Även om det inte finns något botemedel mot CBD kan en tidig diagnos och behandling bidra till att förbättra livskvaliteten och förlänga den förväntade livslängden.

Symtomen på Kortikobasal degeneration kan omfatta kramper, muskelsvaghet och problem med rörelser

Symtomen på CBD kan variera från person till person och kan inkludera kramper, muskelsvaghet, problem med rörelser och förändringar i känseln. Symptom kan även inkludera:

 • Svårigheter att kontrollera en kroppsdel på ena sidan av kroppen (alienhand).
 • Muskelstelhet
 • Skakningar (tremor)
 • Ryckiga rörelser
 • Spasmer (dystoni)
 • Försämrad balans och koordination.
 • Långsamt tal
 • Symtom på demens, t.ex. minnes- och synproblem.
 • Svårigheter att svälja

En lem påverkas vanligtvis först, innan den sprider sig till resten av kroppen. Hastigheten med vilken symtomen fortskrider varierar kraftigt från person till person.

Det finns för närvarande ingen behandling för CBD-sjukdomen, men vissa personer får lindring av mediciner och terapier

CBD-sjukdomen är ett handikappande tillstånd som för närvarande inte kan botas. Vissa personer med CBD-sjukdom kan dock lindra symptomen med hjälp av mediciner och terapier. Läkemedel som vanligtvis används för att behandla CBD-sjukdom inkluderar smärtstillande medel, antiinflammatoriska läkemedel och muskelavslappnande medel.

Dessutom kan sjukgymnastik och arbetsterapi hjälpa till att förbättra rörelseomfånget och minska smärtan.

Vissa personer med CBD-sjukdom finner också lindring genom kompletterande terapier som massage, akupunktur och yoga. Även om det inte finns något botemedel mot CBD-sjukdom kan dessa behandlingar ge viss lindring av symptomen.

CBD och andra cannabinoider mot CBD sjukdom

Då man har haft svårt att hitta en fungerande behandling för sjukdomar som CBD, PSP, Parkinsons sjukdom och annan sjukdom som orsakas av neurodegeneration, har man börjat kolla på alternativ behandling. Med en allt mer åldrande befolkning satsas det mer på forskning inom ämnet och en av de ämnen man är intresserad att se effekten av är CBD (Cannabidiol) och andra cannabinoider.

Cannabidiol (CBD) har visat sig kunna ge bred effekt på många olika symptom, och har bland annat antiinflammatoriska effekter och man har kunnat se att cannabinoider visat potential som en skydande förening inom ett antal sjukdomar kopplade till neurodegeneration.

Därför har CBD olja potential som behandling

Ännu är det för tidigt att säga den exakta effekten av CBD och andra cannabinoider när det kommer till neurodegenerativa störningar. Det man ser tecken på är framförallt en möjlighet till att kunna bromsa progressionen, och inte en direkt läkande effekt. Dock bör man vara medveten om att CBD olja med ett brett spektrum av cannabinoider inte bara har potential att bromsa utvecklingen av sjukdomar som dessa, utan även lindra flera symtom som uppstår av dessa. Sammantaget har man sett att CBD olja som behandling potentiellt skulle kunna bidra med följande:

 • Potential att förebygga eller till och med minska neuroinflammation
 • Potential att förebygga automimmuna sjukdomar genom att förhindra T-celler att migrera genom blod-hjärnbarriären
 • En antioxidant som kan hjälpa till att skydda DNA mot skador

CBD olja skulle även kunna hjälpa till att lindra symtom av dessa sjukdomar som:

 • Sömnsvårigheter
 • Smärta
 • Depression, ångest, och oro

Hur CBD olja skulle kunna användas för neurodegenerativ sjukdom

Vi vill börja med att slå fast att CBD olja inte har godkänts som en behandling eller läkemedel mot neurodegenerativ sjukdomar såsom CBD, Parkinson eller liknande. Effekten av en sådan behandling behöver mer forskning och tid för att det ska vara möjligt att slå fast exakt vad en sådan behandling innebär för kroppen och hjärnan.

Det vi kan slå fast är att cannabidiol är ett ämne som är godkänt som läkemedel för andra sjukdomar, och som dessutom används flitigt, helt receptfritt, för sina många andra fördelar. Man har dessutom kunnat se att cannabidiol har mycket få och milda biverkningar och inte bidrar till beroende eller bygger tolerans. Med det sagt kan CBD olja vara ett möjligt komplement till en redan pågående behandling. Så hur använder man CBD olja?

Välj en kvalitativ produkt

Eftersom CBD-olja inte är ett receptbelagt läkemedel utan snarare ett naturligt tillskott kan den köpas på nätet. Det finns också företag som enbart fokuserar på att producera högkvalitativ CBD-olja, vilket är det bästa alternativet för någon som vill använda CBD produkter. Du hittar CBD Sveriges rekommenderade återförsäljare här.

Börja med små doser och öka långsamt ditt intag över tid

Då alla människor reagerar olika på cannabidiol och cannabinoider bör du börja med små doser och sedan långsamt öka ditt intag över tid. Många tycker att det bästa sättet att göra detta är att använda tinkturer eller droppar av CBD-olja, eftersom de är lätta att justera och gradvis öka dosen med. Du kan även ta hjälp av en guide för dosering som kan hjälpa dig att avgöra hur mycket din ultimata dos bör vara. Det här kan vara bra som en ungefärlig riktlinje.

Prata med din läkare eller en sjukvårdspersonal

Även om det kan vara frestande att köpa CBD-olja utan medicinsk rådgivning är det viktigt att du pratar med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du börjar använda CBD-produkter. Din läkare känner till den bästa behandlingen och kan också övervaka dina framsteg när du använder CBD-olja.

Sammanfattning CBD sjukdom och CBD olja

Cannabidiololja, eller CBD-olja, är ett naturligt tillskott som har visat sig ha potential för behandling av neurodegenerativa sjukdomar som CBD-sjukdom, Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom och andra. Även om mer forskning behövs för att fullt ut förstå dess effekter på dessa sjukdomar har det visat sig att den har antiinflammatoriska, antioxidativa och effekter mot symtom av sjukdomarna som depression, ångest, sömnsvårigheter och smärta.

Senast Uppdaterat oktober 12, 2023 Av Jakob N