Kan du dina cannabinoider?

De flesta av oss har hört talas om THC och CBD, men visste du att de ingår i en stor och komplex grupp av ämnen som kallas cannabinoider? Olika cannabinoider har olika egenskaper och reagerar på olika sätt med receptorer i kroppen. På så vis kan de ge olika effekter och bidra till att lindra olika tillstånd och besvär.

På denna sida kommer vi att fördjupa oss i cannabinoider, hur de fungerar och vilka de vanligaste cannabinoiderna är.

De vanligaste cannabinoiderna

Trots att det finns ett hundratal olika cannabinoider i Cannabis Sativa är det långt ifrån alla som används eller som det forskats om. Nedan kommer du kunna läsa mer om de mest vanligt förekommande cannabinoiderna och vad de har för funktion och effekt.

Tetrahydrocannabinol

Tetrahydrocannabinol (THC) är vår mest kända cannabinoid, men även en cannabinoid som narkotikaklassats i Sverige och därmed är olaglig att bruka utan recept. 

THC

Tetrahydrocannabinol utvecklas ur CBGA till THCA och sedan vidare till THC. I de cannabisplantor som används som droger idag förekommer mycket höga doser THC.

THC är känd för sina psykoaktiva effekter som gör brukaren av ämnet hög. De psykoaktiva effekterna kan verka lugnande på många användare men kan även framkalla paranoia hos en del.

THC är den molekyl / cannabinoid som ligger bakom cannabisplantan psykoaktiva effekter.

Förutom att ha uppenbara narkotiska effekter så har THC även smärtstillande effekter och kan därför i vissa fall ges som smärtstillande medicin för en del sjukdomar. I Sverige säljs läkemedlet Sativex med THC framförallt till cancerpatienter eller patienter med sjukdomar som Multipel Skleros.

Cannabidiol

Den mest omtalade cannabinoiden just nu måste vara CBD. Denna cannabinoid har blivit mycket populär på senare år då den upplevs kunna verka som behandling av ett flertal olika åkommor. 

CBD utvinns snarare ur hampa än ur klassisk Cannabis Sativa, eftersom det förekommer en högre mängd CBD just i hampa. Plantorna är i grund och botten samma, bara med olika mycket koncentration av olika fytocannabinoider.

I skrivande stund används CBD endast som läkemedel för sjukdomar som vissa former av epilepsi under namnet Epidiolex.

Även om CBD inte officiellt godkänts som läkemedel för andra sjukdomar är just epilepsi så visar forskning på att denna cannabinoid kan vara hjälpsam för många andra sjukdomar och besvär. Bland annat har man kunnat se att CBD kan hjälpa till att förbättra sömn, minska inflammation och inflammatoriska sjukdomar, lindra kronisk smärta och lindra ADHD. Du kan läsa mer om effekter från CBD här.

CBD verkar genom att stärka signalerna mellan det endocannabinoida systemet och hjälper receptorerna att få en starkare effekt av andra föreningar

CBD säljs framförallt i form av CBD olja och i detta fall rekommenderas i de flesta fall en fullspektrumolja utan THC. Det innebär att man extraherat alla cannabinoider och terpener ur cannabis plantan och sedan avlägsnat THC för att inte bryta om den svenska narkotikalagstiftningen. Man använder sig inte av klassisk cannabis utan av den form av cannabis som kallas för industrihampa. Speciellt med industrihampa är att den innehåller en mycket låg dos THC och en hög dos CBD, tvärtom hur innehållet ser ut i vanlig cannabis.

Genom att låta andra cannabinoider och terpener vara kvar kan man dra nytta av entourage-effekten där de olika cannabinoiderna stärker varandra.

I samband med CBD kan du även stöta på cannabinoiden CBDv (Cannabidivarin). CBDv är en variant (förstadie) till CBD som det talas en del om, men som i stort sett ger samma effekter som CBD. Det saknas tillräckligt med forskning för att kunna säga något ytterligare om CBDv.

Cannabigerol

Cannabigerol även kallad CBG är vad man brukar kalla för alla cannabinoiders moder. Det beror på att det här är den första cannabinoiden som utvecklas i cannabis plantan och det är senare denna cannabinoid som omvandlas till andra cannabinoider. 

CBG produceras först i sin syraform CBGA. När plantan utsätts för solljus kommer detta att starta en process som konverterar CBGA till CBDA, THCA och CBCA. Dessa cannabinoider kommer sedan under plantans livscykel att omvandlas till nya former av cannabinoider. Till exempel till CBEA, CBLA och CBNA.

Cannabigerol / CBG verkar mycket likt cannabidiol och binder sig inte med receptorer och har dessutom visat sig ha riktigt starka antiinflammatoriska effekter.

Cannabinol

Cannabinol kallas också för CBN och är ytterligare en cannabinoid som återfinns i cannabis. CBN utvecklas ur THCA och den största mängden CBN uppstår oftast efter att plantan skördas.

CBN är en av de cannabinoider som det inte finns särskilt mycket forskning på ännu. Men en del menar att CBN kan hjälpa till att aktivera immunsystemet, stimulera aptiten, främja god sömn. Utan en tydlig studie på ämnet är det dock svårt att ange hur effektiv CBN är på olika kommor.

Värt att nämna är dock att de flesta produkter med cannabidiol som CBD-olja och CBD-kapslar innehåller CBN. Detta för att främja entourage-effekten där de olika cannabinoiderna stärker varandra.

Cannabichromene

CBC är en förkortning för Cannabichromene, vilket är namnet på en av de molekyler som förekommer i cannabis / hampa. CBC utvecklas ur CBCA när ämnet oxiderat (det vill säga utsätts för en tillräcklig mängd syre och värme).

Precis som när det kommer till CBN så går det ännu inte att hitta en studie som med säkerhet stärker hur CBC verkar i kroppen, men det man vet är att ämnet bidrar till entourage-effekten.

Intressant att veta om CBC molekyler är att detta är ett av de ämnen som utgör grunden till andra cannabinoider då CBGA utvecklas till CBDA, THCA och CBCA. Det är sedan från dessa tre som ytterligare ett hundratal cannabinoider utvecklas.

CBC fungerar som CBD och CBG och binder sig inte vid någon receptor. 

Cannabinoider och det endocannabinoida systemet

Cannabinoider, även kallade fytocannabinoider, är ämnen som återfinns i växten Cannabis Sativa, i folkmun även kallad marijuana eller hampa. Fytocannabinoider är speciella eftersom de efterliknar endocannabinoider som finns i kroppen hos människor och en del djur.

I kroppen har endocannabinoider som uppgift att aktivera det endocannabinoida systemet (ECS). Det endocannabinoida systemet finns i stora delar av kroppen och består av CB1 och CB2-receptorer. CB1-receptorer finns bland annat i nervsystemet, levern, fettvävnaden och huden. CB2-receptorer finns däremot bland annat i matsmältningssystemet och immunsystemet. De olika CB-receptorerna finns inte på samma plats utan har olika uppgifter.

I skrivande stund har man inte kunnat fastställa omfattningen av cannabinoidreceptorer i kroppen. Det är inte heller helt fastställt till vilke omfattning de kan påverka vår hälsa. I tillägg till detta bör det nämnas att det saknas forskning på de flesta cannabinoider, och att de som finns framförallt är koncentrerade på THC och CBD.

Hur reagerar cannabinoider med ECS?

Olika cannabinoider interagerar med det endocannabinoida systemet på olika vis. Den mest kända cannabinoiden, Tetrahydrocannabinol (THC) interagerar med CB1 och CB2-receptorerna genom att binda sig till dem. Det är när detta sker som användaren upplever ett rus och upplever de psykoaktiva effekterna av tetrahydrocannabinol.

En annan vanlig cannabinoid, Cannabidiol (CBD) agerar på ett helt annat vis. Först och främst har man kunnat se att CBD inte binder sig vid receptorerna på samma vis som Tetrahydrocannabinol. Istället har man sett att CBD kan verka som en antagonist mot THC och blockera cannabinoidreceptorerna snarare än att aktivera dem.

CBD aktiverar inte cannabinoidreceptorer direkt utan fungerar snarare som en signalförstärkare som hjälper receptorerna att få en starkare effekt av andra föreningar. Lite likt en wifi-förstärkare som hjälper dig att få en bättre wifi-signal.

För att få en mer tydlig bild hur alla olika cannabinoider interagerar med cannabinoidreceptorer i ECS krävs ytterligare forskning och efterhand som intresset ökar är chansen stor att vi kommer få tillgång till mer fördjupad information om cannabinoider.

Vad är syntetiska cannabinoider?

Syntetiska cannabinoider skapas i laboratorier. Anledningen till detta är att det kan anses vara en mycket ineffektiv process att utvinna vissa typer av cannabinoider ur växtriket då inte alla förekommer i riklig mängd. 

Syntetiska cannabinoider är egentligen inte cannabinoider utan så kallade kannabishärmande substanser som kan ge samma typ av effekt på receptorer som de cannabinoider som förekommer naturligt kan.

Nabilon är en av våra mest kända syntetiska cannabinoider. Denna används bland annat för att motverka illamående hos cancerpatienter.

Syntetiska cannabinoider efterliknar ofta THC och kan utgöra ett problem om de hamnar hos fel personer. Ett exempel på sådana syntetiska cannabinoider är drogen  “Spice” som orsakade mycket problem i Sverige för några år sedan.

Vanliga frågor och svar om cannabinoider

Vad gör cannabinoider?

Cannabinoider är ett samlingsnamn för bland annat fytocannabinoider och endocannabinoider. Dessa har förmågan att på olika sätt aktivera eller stimulera kroppens endocannabinoida system.

Vad är cannabinoider bra för?

När du tillsätter cannabinoider i kroppen kommer dessa att stimulera kroppens endocannabinoida system. Detta kan i sin tur bidra till flera olika effekter beroende på vilken cannabinoid som tillsätts. Om man tillsätter den narkotikaklassade cannabinoiden THC 

Vad gör CBD olja i kroppen?

CBD olja innehåller CBD och andra cannabinoider som kan hjälpa till att aktivera det endocannabinoida systemet och med hjälp av detta lindra olika åkommor och besvär. CBD har visat sig kunna vara effektivt som läkemedel mot sjukdomar som epilepsi.

Var kan jag köpa CBD produkter?

Sveriges bästa CBD-produkter hittar du hos oss på CBDSverige. Vi har listat ledande tillverkare inom alla kategorier med CBD produkter. Naturligtvis fria från cannabinoiden THC, eftersom THC är narkotikaklassat i Sverige.

Fungerar CBD?

Enligt studier och forskning som gjorts finns det underlag som tyder på att CBD kan vara effektivt för många olika sjukdomar och besvär. Det har dessutom visat sig att många patienter som givits cannabidiol upplever att ämnet är effektivt.  

Senast Uppdaterat oktober 12, 2022 Av Mariethe87