Är CBD olja beroendeframkallande?

Är CBD olja beroendeframkallande? Detta är en av de mest frågade frågorna av de som har funderingar på att prova CBD. Många är rapporterna som talar om de positiva effekterna användare upplever av CBD olja och andra CBD produkter.

Trots detta ställer sig både myndigheter och andra sig frågande till cannabidiolens verkan i kroppen och många oroar sig både för att CBD skall skapa ett rus och ett beroende.

I denna text kommer vi bena ut vad som gäller när det kommer till CBD och beroende.

CBD inte beroendeframkallande enligt forskning

CBD inte beroendeframkallande

På senare år har man dock kunnat skilja de olika aktiva ämnena i cannabisplantan från varandra och avlägsna THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) och därmed även avlägsna det rus som THC bidrar med.

Att man avlägsnat THC ur CBD-produkten, eller åtminstone minskat dosen THC till en mängd där den inte längre har möjlighet att frammana ett rus, är avgörande för att CBD skall kunna anses “icke-beroendeframkallande”. Åtminstone enligt forskningsrapporter från WHO.

Enligt forskningsrapporter från WHO är inte CBD olja beroendeframkallande

I de studier som gjorts har man bland annat kommit fram till att användare av CBD inte verkar bygga upp någon slags tolerans mot ämnet och det finns inte heller något som tyder på att CBD skulle framkalla något beroende. 

CBD är lika beroendeframkallande som placebo

Enligt en studie som gjordes i av en grupp forskare i USA i Mars 2017 har CBD produkter ingen beroendeframkallande effekt. I studien gav man patienter orala doser av CBD olja under 8 veckor samtidigt som man gav en del patienter CBD-olja i kombination med (rökt) marijuana.

I resultatet av studien har forskarna kommit fram till att de patienter som tilldelats marijuana påvisat vissa beroendeframkallande tendenser. De som tilldelats enbart CBD-olja påvisade dock enbart placebo-liknande effekter oavsett dos.

“Sammantaget visade CBD inga signaler på att vara beroendeframkallande vid de testade doserna och dessa data kan hjälpa till att informera amerikanska regleringsbeslut gällande CBD-reglering i CSA”.

Kort och gott, studien visar att det inte finns något underlag för att CBD skulle vara beroendeframkallande eller riskera att orsaka ett missbruk. Tvärtom finns det studier som tyder på att CBD skulle vara bra mot abstinens och undersökningar har gjort bland annat när det kommer till CBD och alkohol.

Bevisad effekt

På senare år har det blivit allt vanligare att använda CBD produkter (cannabidiol) som olja eller CBD kapslar för behandling av diverse åkommor. Ämnet har i de flesta delar av världen ännu inte erkänts som ett läkemedel vilket innebär att patienter vanligtvis själva tar initiativ till behandlingen.

Många länders läkemedelsmyndigheter verkar istället tveksamma till CBD och dess effekter. Detta till trots att ett flertal studier påvisat positiva effekter av CBD och cannabinoider på en mängd olika områden. Bland annat har CBD potential att minska ledvärk, kronisk smärta, depression, acne och epilepsi-anfall.

USA har nyligen godkänt det CBD baserade läkemedlet Epidiolex® som behandling mot epilepsi för vuxna och barn från 2 års ålder. 

THC vs CBD

Människor har i årtusenden använt cannabis för att lindra smärta, ångest och andra åkommor. Problemet, som många har med cannabis, är att ämnet ger ett rus som kan verka beroendeframkallande. På grund av detta rus, klassas substansen som narkotika i Sverige och andra länder.

Dock har läkemedel baserade på cannabis (Cannabis Sativa) såsom Sativex, länge använts i både Sverige och andra länder runt om i världen som behandling för mot smärta hos bland annat cancerpatienter. Detta läkemedel innehåller både THC och CBD och ger samma rus som vid andra former av intag av cannabis.

Slutsats gällande CBD och beroende

Trots att myndigheter verkar vara ytterst tveksamma när det kommer till att införa CBD produkter som ett läkemedel och på senare tid verkar vara på något av en häxjakt på denna typ av substanser finns det ingen forskning som tyder på att CBD på något vis skulle vara skadligt eller göra användare beroende. 

I medicinska studier har man kommit fram till att CBD kan vara till stor hjälp för användare med flera olika medicinska åkommor. Trots detta kvarstår CBD som ett ämne som i Sverige varken får marknadsföras som behandlande av medicinska åkommor eller finns att tillgå som läkemedel på recept eller utan.

Köp CBD olja från en pålitlig leverantör

För den som vill prova på CBD olja finns det flera mycket seriösa leverantörer av CBD olja där THC avlägsnats eller åtminstone understiger 0,2% THC i enlighet med EU-lagar.
Hos CBDsverige.com rekommenderar vi CBD oljor och andra produkter med CBD som tillverkas hos pålitliga producenter.

Hos CBD Sverige kan du få mer information om hur CBD används, hur ämnet verkar i hjärnan, eventuella biverkningar och vilka produkter vi rekommenderar.

PS: Visste du att det finns en mängd bra CBD salvor på marknaden?

Senast Uppdaterat augusti 9, 2022 Av Mariethe87