CBD mot benskörhet

CBD-olja kan verka mot benskörhet visar ett flertal studier som gjorts på ämnet. Ungefär hälften av alla kvinnor, och en fjärdedel av alla män över 50 års ålder drabbas av benfrakturer där orsaken är benskörhet – även kallat osteoporos. Osteoporos är lika vanligt runt om i världen som i Sverige och totalt sett lider miljoner människor av tillståndet. 

CBD-olja är ett naturligt alternativ till konventionella läkemedel som utvinns ur cannabis. Tillsammans med ett hundratal andra cannabinoider i cannabisplantan har CBD visat sig kunna effektivt mot flera olika tillstånd, besvär och sjukdomar, däribland benskörhet (se källor längst ner).

Rekommenderad CBD-olja för benskörhet

Det finns för tillfället ingen CBD-olja som är specifikt framtagen för benskörhet men det är däremot möjligt att använda CBD-olja mot tillståndet. Ännu anses inte CBD vara ett botemedel mot tillståndet eftersom det krävs ytterligare studier och forskning i ämnet.

Men ett flertal av de studier som gjorts har visat på goda resultat. Det finns även gott om användare som vittnar om vilken effekt CBD-oljor har haft på deras kroppar.

Om du funderar på att använda CBD-olja för första gången rekommenderar vi att du testar en mild variant för att ge kroppen en chans att vänja sig. Då lämpar sig CBD-oljor med 5% CBD väl.

cbd olja naturecan
Rabatt15%
KodCBDSVERIGE
cbd olja natural hemp life
Rabatt10%
Kodcbdolja10
cbd olja 10% cannaone
Rabatt10%
KodM7HU4GNR
cbd olja herbmed 10%
RabattInom kort
kod

När du vant dig vid att använda CBD-olja kan du med fördel öka styrkan till en CBD-olja med 10% eller 20% CBD.

Vad är benskörhet (osteoporos)?

Benskörhet är ett tillstånd som uppkommer när kroppen inte lyckas bygga upp skelettet i samma tempo som det bryts ner. I slutänden leder detta till att kroppen helt enkelt förlorar benmassa så att skelettet blir skört och lättare går sönder.

Risken att få ett benbrott/fraktur är därför betydligt högre när man lider av benskörhet. I sällsynta fall kan sjukdomen även orsaka permanenta deformiteter.

Det här händer vid benskörhet

Till skillnad mot vad många tror så är skelettet levande vävnad. Det innebär att det ständigt ersättas och anpassas efter kroppens behov. Detta sker med hjälp av kroppens hormoner och då specifikt med hjälp av könshormoner (östrogen och testosteron) samt bisköldkörtelhormon. Dessutom bildas celler och röda blodkroppar i benmärgen som finns i en stor del av kroppen ben.

ℹ️ Visste du att?
Under loppet av 10-20 år kommer hela ditt skelett bytas ut mot ny benmassa.

Symptom på benskörhet

Det är inte säkert att det upptäcks att du drabbats av benskörhet förrän du faktiskt drabbas av någon typ av fraktur. Om du lider av benskörhet krävs det ofta inte någon större olycka för att du ska få en fraktur. 

Det är inte alltid att du direkt upptäcker att du fått en fraktur. Trots att de flesta benbrott är smärtsamma finns det en del frakturer som lätt kan misstas för någon annan typ av skada. Det är till exempel inte ovanligt att man drabbas av ryggvärk om kotor i ryggen pressas mot varandra på grund av benskörhet. Förutom i ryggkotor är det vanligt att benskörhet leder till benbrott i handlederna, höfterna, överarmarna.

Tydliga symptom på osteoporos inkluderar att du blir kutryggig. att du får ont i ryggen och att du lätt får frakturer.

vad är benskörhet

Vad orsakas benskörhet av?

Det finns flera anledningar till att man drabbas av osteoporos, dessa innefattar bland annat ålder, brist på kalcium eller d-vitamin och hormonbrist. Det kan bero både på genetiska faktorer eller livsstilsfaktorer.  Även mediciner och sjukdomar kan vara anledning till benskörhet.

Klimakteriet är en bov

En av de vanligaste anledningarna till benskörhet är hormonbrist, därav är kvinnor mer benägna att drabbas av sjukdomen än män. När kvinnor når klimakteriet sjunker mängden könshormon (östrogen) markant hos kvinnan. 

Östrogen har många viktiga uppgifter i den kvinnliga kroppen, bland annat hjälper de till att bibehålla benmassan i skelettet. Det innebär att när mängden östrogen minskar i kroppen så ökar nedbrytningen av benmassa. 

Traditionella läkemedel mot benskörhet

Det finns ett antal olika läkemedel som vanligtvis tilldelas den som lider av benskörhet. Dessa innefattar både läkemedel som stimulerar benbildning och läkemedel som ska bromsa nedbrytningen av benmassa. 

  • Bisfosfonater, denosumab och östrogen ges för att förhindra nedbrytningen.
  • Teriparatid ges för att stimulera nybildning av benmassa
  • Kalcium och D-vitamin ges för att stärka ny benvävnad.

I första hand används vanligtvis bisfosfonater som läkemedel. De patienter som inte kan ta dessa ges denosumab. Teriparatid ges vanligtvis till patienter som har mycket hög risk för frakturer.  

Kan ge biverkningar

Precis som med många andra läkemedel kan läkemedel mot osteoporos ge biverkningar. När det kommer till de mest vanliga medicinerna som innehåller bisfosfonater så är det vanligt att få ont i magen, må illa, få sura uppstötningar, gasig mage, förstoppning och diarré.

Det kan även ge huvudvärk, muskel och ledsmärta – detta är dock inte lika vanligt. Slutligen kan bisfosfonater göra att man får symptom som påminner om influensa, det brukar oftast bara drabba patienter vid allra första dosen.

Den som tar teriparatid kan uppleva biverkningar såsom illamående, förstoppning eller diarré. Det är även relativt vanligt med smärta i armar, ben och rygg. En del drabbas även av huvudvärk och yrsel.

Vad är CBD?

CBD är en förkortning av namnet cannabidiol och är ett ämne som utvinns ur hampa. Hampa är en form av cannabis som innehåller en högre dos CBD men än lägre dos THC än vad cannabis vanligen gör.

Eftersom dosen THC är så låg i hampaplantan går det inte att använda den, eller CBD-produkter från den, som berusningsmedel. Numera avlägsnar de flesta tillverkare av CBD-olja alla spår av THC för att säkerställa att deras CBD-produkter inte bryter mot svensk narkotikalagstiftning. Det är nämligen THC som är olagligt i Sverige, inte CBD.

Vilken effekt har CBD mot benskörhet?

Alla effekter som CBD har på kroppen beror på det endocannabinoida systemet. Detta är ett stort nätverk av receptorer i kroppen som spelar en viktig roll när det kommer till ett flertal kroppsfunktioner. Bland annat har det effekt på de celler som bryter ner och bygger upp benmassa (osteoklaster och osteoblaster). 

Kor och gott kan man säga att det endocannabinoida systemet består av CB1 och CB2-receptorer. Båda dessa stimuleras vid i tag av CBD-produkter eftersom kroppen reagerar på cannabinoiderna i CBD-oljor på samma vis som den gör på kroppens egna endocannabinoider. 

ℹ️ Visste du att?

CBD-olja är på grund utav det endocannabinoida systemet effektivt mot ett flertal tillstånd. Bland annat har det godkänts som ett läkemedel för vissa svåra former av epilepsi.

CBD-olja används även av många för att lindra ångest, sömnsvårigheter, ADHD, depression och smärta. Det är även vanligt att använda det som ett slags kosttillskott pga av dess många fördelar. Du kan läsa mer om det endocannabinoida systemet och CBD-oljans effekter här.

Hur använder jag CBD?

Det finns många olika typer av produkter med CBD men CBD-olja är den absolut vanligaste. Många människor väljer att använda CBD-olja,eller CBD-kapslar när det handlar om att försöka få bukt med ett fysiskt eller psykiskt besvär. 

Oavsett om du väljer CBD-olja eller CBD-kapslar är det enkelt att dosera. Fördelen med kapslar är att du slipper tänka på doseringen och behöver enbart ta en kapsel enligt anvisningar.

Det finns även fördelar med CBD-olja och en av dem är att du själv kan justera dosen, därför är detta ett bra alternativ för den som använder CBD för första gången. Du hittar annara annars en stor CBD dosering guide på vår sajt.

Forskning visar positiva resultat

En del forskning och studier har gjort på ämnet CBD-olja och benskörhet. Bland annat har man sett positiva resultat i studier som gjorts åldersrelaterad osteoporosis i denna studie från 2009. Man har även sett positiva resultat i en studie som gjordes 2010.

Faktum är att det finns en mängd studier som tyder på att det endocannabinoida systemet spelar en viktig roll i tillverkning och nedbrytning av benmassa och att man genom att stimulera receptorerna med cannabinoider möjligtvis kan balansera ett system som är ur balans. 

Ännu finns inga officiella rekommendationer om CBD-olja som läkemedel mot benskörhet men allt fler människor blir allt mer benägna att prova alternativa behandlingar, till exempel CBD-produkter, varav många anser sig uppnå önskat resultat.

Sammanfattning

Miljoner människor drabbas varje år av benskörhet (osteoporos) varav majoriteten är kvinnor. Många drabbas på grund av obalans i könshormoner till följd av klimakteriet men det finns även andra orsaker till osteoporos, till exempel genetiska faktorer och livsstilsfaktorer. 

Det endocannabinoida systemet hjälper till att reglera både hormonbalans och har enligt forskning även effekt på nedbrytningen och nybildningen av benmassa.

Genom att tillföra CBD-olja (cannabinoider) till kroppen kan man hjälpa till att stimulera de receptorer i det endocannabinoida systemet och på så vis hjälpa kroppen att balansera osteoklaster och osteoblaster och på så vis motverka benskörhet.

FAQ: CBD-olja mot benskörhet

Vad är benskörhet/osteoporos?

Benskörhet, även kallat osteoporos, är ett tillstånd där det uppkommer obalans mellan nedbrytning och nybildning av benmassa vilket gör att det lätt uppstår frakturer. 

Kan CBD-olja hjälpa mot osteoporos?

Enligt studier som gjorts kan CBD ge positiva effekter mot tillståndet osteoporos. Ännu har dock inte CBD godkänts som ett läkemedel för detta tillstånd. CBD-olja ska snarare tas som ett naturligt kosttillskott som kan ge positiva effekter på osteoporos och andra fysiska och psykiska besvär.

Vilken CBD-olja ska jag använda mot benskörhet?

Det finns ingen specifikt framtagen CBD-olja för benskörhet. För nybörjare brukar en CBD-olja med 5% CBD rekommenderas. Det är även rekommenderat att välja en CBD-olja utan THC.

Andra liknande artiklar:

Ansvarsfriskrivning

Vi på CBDSverige.com rekommenderar ingen att avbryta pågående medicinering eller neka rekommenderad medicinering till fördel för CBD-olja eller andra CBD-produkter. Vår uppgift är att förmedla information som vi tagit del av om CBD till våra läsare på så vis som vi tolkat den. Vi rekommenderar varje enskild individ att själv läsa de studier som finns, konsultera med läkare och vidta andra åtgärder som kan anses nödvändiga innan man väljer att använda CBD-olja som behandling för någon sjukdom.

Källor:

Annat CBD Kan Va Bra För

Senast Uppdaterat april 7, 2022 Av Mariethe87