CBD mot astma och lungsjukdomar

Kan jag använda CBD- mot astma tänker du? Det finns indikationer på att CBD kan vara effektivt kosttillskott mot astma tack vare ämnets antiinflammatoriska effekt. Det ska däremot inte ersätta din medicin.

CBD olja kan vara ett bra preparat för den som lider av astma enligt tidiga studier som gjorts på ämnet. I Sverige lider ca 800 000 människor av astma och hela 5% av de drabbade har svår astma. Idag finns flera olika typer av läkemedel som kan hjälpa till att lindra sjukdomen men sjukdomen går i dagsläget inte att bota och anses därför kronisk.

Studier som gjort tyder på att patienter med astma kan dra nytta av CBD olja både när det kommer till att dämpa tillståndet och att lindra de smärtor som astma kan leda till. I denna artikel kommer vi fördjupa oss i ämnet CBD mot astma och kika närmare på vad astma är, vad det beror på och ge dig svar på vilken effekt CBD kan ha.

cbd olja natural hemp life
Rabattkod:cbdsverige
Rabatt:10%

Det här är astma

Astma är en kronisk sjukdom i luftvägarna som leder till andningssvårigheter. Astma delas vanligtvis upp i två kategorier, allergisk astma och icke-allergisk astma. Den som lider av allergisk astma kan få ett astmaanfall när den kommer i kontakt med det den är allergisk mot.

Det är till exempel vanligt för de som är allergiska mot päls eller pollen. Astmabesvär kan även utlösas av kall luft, starka dofter och av rök. Astmabesvär kan även uppstå vid ansträngning, detta kallas för ansträngningsastma. Alla typer av astma behandlas med samma typ av läkemedel.

Slem och svullna luftvägar orsakar astma

Det underliggande problemet till astma är att slemhinnorna i luftrören är inflammerade. Luftvägarna reagerar och blir svullna vid astmabesvär, samtidigt som det uppstår en ökad slemproduktion. Luftvägarna kan även dra ihop sig vilket gör det svårare att andas. 

Symptom på astma

Innan vi pratar vidare om CBD mot astma bör du först säkerställa att det är just astma du lider av. Hos astma patienter finns flera olika symptom och bland de vanligaste ingår:

 • Anfall av andnöd (så kallade astmaattacker)
 • Pipande eller väsande ljud vid andning
 • Smärta vid andning
 • Trångt i luftvägar och lungorna
 • Hosta eller svårt att andas vid fysisk ansträngning
 • Långvarig hosta efter förkylning
 • Hosta utan anledning, ofta på natten

Behandling av astma

behanndling av astma med cbd

Behandling av astma inkluderar anti-inflammatoriska mediciner som ska dämpa sjukdomen i luftrören. Dessutom används ofta mediciner som hjälper till att vidga luftrören när besvären är akuta.

Luftrörsvidgande mediciner

Dessa mediciner, även kallade beta-2-stimulerare är specifikt avsedda för att hjälpa luftrören att slappna av. Den här typen av läkemedel ska användas dagligen i förebyggande syfte.

Kortison  

Kortison ges för att hjälpa till att dämpa inflammation i luftrören och lungorna som orsakar astma. Många tar kortison dagligen för bäst effekt. Kortison är ett läkemedel som dessvärre kan ge flera typer av biverkningar och inte alla mår bra av att ta det på daglig basis.

Antileukotriener

Antileukotriener kan hjälpa till att stoppa inflammatoriska reaktioner i luftvägarna i förebyggande syfte. 

Bland vanliga biverkningar från dessa mediciner ingår:

 • Hjärtklappning
 • Muskelskakningar
 • Darrighet
 • Huvudvärk
 • Muskelkramper

Biverkningarna är inte farliga och är övergående men kan kännas mycket obehagliga.

Antiinflammatoriska effekter hos CBD kan hjälpa mot astma

Den som har lite kännedom om CBD (cannabidiol) vet att detta ämne är en av ett hundratal cannabinoider som kan utvinnas ur hampa. CBD är framförallt känt för sina antiinflammatoriska egenskaper, och det är precis på grund av dessa som CBD kan vara ett tillskott för de som lider av astma.

Förutom dess antiinflammatoriska egenskaper kan CBD kapslar eller olja hjälpa till att lindra smärtor relaterade till astma, dämpa muskelspasticitet, dämpa oro och ångest som kan uppstå till följd av andningssvårigheter.

Balanserar immunförsvaret

CBD-olja kan vara verksamt mot astma genom att balansera immunförsvaret. Ett obalanserat immunförsvar kan skapa flera negativa tillstånd i kroppen och bland annat leda till autoimmuna sjukdomar. 

Forskning har visat att CBD-oljans effekter kan göra att immunförsvaret balanseras och därmed dämpa tillstånd som uppstår när immunförsvaret överstimuleras.

Lindra muskelspasmer

CBD har med hjälp av kroppens endocannabinoida system möjlighet att dämpa de bronkiala spasmer som kan uppstå hos den som lider av astma. Bronkiala spasmer innebär att musklerna i luftvägarna drar ihop sig och gör det svårt att andas.

Speciellt svårt kan det vara vid utandning. Genom att påverka det endocannabinoida systemet har CBD visat sig kunna minska den här typen av muskelspasmer. Precis som CBD kan motverka epilepsianfall. 

CBD har ännu inte godkänts som läkemedel mot astma, men har i flera studier visat indikation på att vara effektivt tillskott mot sjukdomen, och kan däremot användas godkänts som läkemedel mot epilepsi (som också ger muskelspasmer) och säljs då under namnet Epidiolex. 

Minska smärta

En av flera fördelar med CBD-olja är dess smärtlindrande egenskaper*. Trots att smärta inte är det främsta symptomet på astma så är det ett problem, speciellt för den som drabbas av astmaattacker. Genom sina lindrande och lugnande effekter kan CBD-olja minska muskelkramper och därför även bidra till minskad smärta.

*Det finns inga studier på CBD-olja och astmarelaterad smärta men CBD har visat sig vara smärtlindrande i flera studier och kan därför antas ha liknande egenskaper även på smärtor orsakade av astma.

Dämpa oro och sömnsvårigheter

Den som lider av astma kan ofta drabbas av oro, vilket även kan leda till försämrad sömn. Genom att stimulera det endocannabinoida systemet har CBD visat sig ha avslappnande effekter som kan hjälpa till att minska oro och i förlängningen även ge bättre sömn.

Fördelarna med CBD mot astma

Kort och gott: CBD anses ha potential att hjälpa på flera sätt som naturläkemedel, varav följande är de mest framstående:

 • Reducera inflammation
 • Balansera immunförsvaret så att immunceller inte lika lätt attackerar celler
 • Muskelavslappnande
 • Minska oro och sömnsvårigheter

Vad säger forskningen om CBD mot astma?

Det finns en mängd studier som undersökt huruvida CBD-olja kan lindra astma och dämpa den inflammation i lungor och luftvägar som orsakar tillståndet. Ännu har forskning inte helt kunnat fastställa effektiviteten till fullo men resultat av den forskning som gjorts ser positiva ut. 

Så här använder du CBD

CBD-olja är enkelt att använda oavsett om du brukar den som ett kosttillskott och inte som definitiv behandling av astma. Det viktigaste med CBD-olja är att ha i åtanke att det inte är en så kallad “quick fix”. Bäst resultat får den som intar CBD-olja regelbundet.

Dosera CBD enligt följande:

 • 3 gånger per dag (morgon, lunch och kväll)
 • Enligt rekommenderad dos (vanligtvis 1-3 droppar per tillfälle i början)
 • Börja med en lägre dos och låt kroppen sakta vänja sig
 • För starkare effekt välj en CBD-olja med högre koncentration CBD.

Vad är CBD-olja och CBD-produkter?

CBD är ett ämne som utvinns ur hampa. Ämnet är inte rusgivande men CBD har visat sig kunna stimulera kroppens endocannabinoida system på liknande vis som kroppens egna endocannabinoider kan. 

När man refererar till CBD-olja och andra CBD-produkter syftar man vanligtvis på produkter med inget innehåll av THC. Innehåller oljan THC så klassas det som cannabisolja och då är den olaglig i Sverige.

Vilka effekter kan CBD-olja bidra med?

cbd effekt på astma

Förutom att lindra den inflammation som påverkar luftvägarna och leder till andningssvårigheter i astma så använder människor CBD av flera andra anledningar.

CBD är endast godkänt som behandling mot vissa svåra typer av epilepsi (under läkemedelsnamnet Epidyolex) men många väljer även att bruka CBD olja som hjälpmedel för:

 • Mot ångest och oro
 • För att lindra kronisk smärta
 • Mot ADHD
 • Lindra psoriasis, eksem och akne
 • Olika typer av smärta (inflammatoriska och fibromyalgi)
 • Ge bättre sömn

Ger CBD biverkningar?

Den som börjar använda CBD kan inledningsvis märka milda biverkningar. Det kan handla om diarré, illamående och huvudvärk. Dessa biverkningar beror på de anti inflammatoriska effekterna hos oljan balanserar immunförsvaret och hjälper kroppen att göra en rensning. Symptom som dessa brukar vanligtvis avta efter 1-2 veckor.

I övrigt finns det inget som tyder på att CBD-olja skulle ge några allvarligare biverkningar. I studier har man kunnat se att även större doser CBD-olja är ofarligt för människor.

Bra att veta om CBD

ℹ️ Hampa går ofta även under namnet Cannabis Sativa. I sin naturliga form innehåller Cannabis THC. THC är känt för sina psykoaktiva effekter och är i ett narkotikaklassat ämne i Sverige. Detta har även inneburit att andra cannabinoider fått ett oförtjänt rykte.

Men faktum är att CBD inte ger något rus, och den version av Cannabis som används för att att utvinna CBD-produkter innehåller en mycket liten mängd THC (maximalt 0,2%).

Det innebär att de flesta CBD-produkter idag innehåller maximalt 0,2% THC. Det finns även många produkter där man helt avlägsnat THC för att säkerställa att produkterna inte bryter mot narkotikalagstiftningen.

CBD olja Sverige är alltså lagligt såvida du köper en produkt som inte innehåller spår av THC.

Sammanfattning om CBD mot astma

Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom som påverkar luftvägarna och lungorna genom slembildning och muskelspasmer. I en del studier som gjorts finns tecken på att användning av CBD-olja som ett tillskott kan ge positiv effekt på denna sjukdom genom att dämpa inflammationen, balansera immunförsvaret och dämpa smärta, ångest och sömnsvårigheter som kan uppstå till följd av astma.

Ännu krävs en del forskning för att säkerställa hur CBD-oljans effekter påverkar astma. Enligt forskningen som gjorts är effekterna dock positiva. Och eftersom inga allvarligare biverkningar har påvisats vid användning av CBD väljer många människor att se till fördelarna och använda CBD-olja i tillägg till sina ordinarie läkemedel.

Andra liknande artiklar:

Källor

Annat CBD Olja Kan Va Bra Mot

Senast Uppdaterat oktober 12, 2022 Av Mariethe87