Indica vs Sativa: En jämförelse av cannabistyper och betydelsen för CBD

Cannabis är en mångfasetterad växt som har två huvudsakliga varianter: Indica och Sativa. Dessa två cannabistyper skiljer sig åt när det gäller utseende, effekt och användningsområden.

Denna artikel från CBD Sverige syftar till att förklara skillnaderna mellan Indica och Sativa, samt att belysa betydelsen för CBD och varför det är mindre relevant att jämföra Indica och Sativa när det kommer till CBD-produkter. Dessutom kommer vi att diskutera fördelarna med bäst CBD olja utan THC.

Indica vs Sativa

Cannabis Sativa och Cannabis Indica är två huvudsakliga varianter av cannabisväxten. Dessa varianter skiljer sig åt när det gäller utseende, växtcykel, effekter och användningsområden.

Cannabis Sativa

Cannabis Sativa-plantor är vanligtvis längre och smalare jämfört med Indica-plantor. De har också smalare och längre blad. Sativa-varianten har längre blomningstid och kan växa upp till flera meter i höjd. Denna sort trivs bäst i varmare klimat och har sitt ursprung i tropiska områden som Mexiko, Colombia och Thailand.

Effektmässigt ger Cannabis Sativa en mer upplivande och energigivande effekt. Det kan öka fokus, kreativitet och stimulera tankemönster. Därför används Sativa ofta under dagtid och kan vara populär bland dem som vill vara produktiva eller söker en mer mental upplevelse.

Cannabis Indica

Cannabis Indica-plantor är generellt sett kortare och buskigare jämfört med Sativa-plantor. De har bredare och fylligare blad. Indica-varianten har kortare blomningstid och trivs bra i kallare klimat. Den här sorten har sitt ursprung i regioner som Afghanistan, Pakistan och Indien.

Indica ger en mer avslappnande och kroppslig effekt. Den kan hjälpa till att lindra muskelspasmer, kroppslig smärta och kan ge en känsla av lugn och avkoppling. Indica används ofta på kvällen eller natten för att främja sömn och hjälpa vid ångest eller stress.

Det är viktigt att komma ihåg att individuella upplevelser kan variera och att effekterna av både Sativa och Indica kan påverkas av faktorer som dosering och den specifika produkten.

Både Cannabis Sativa och Cannabis Indica har sina unika egenskaper och användningsområden. Valet mellan dessa varianter beror på individuella preferenser och de önskade effekterna som användaren söker. Det är viktigt att vara medveten om lokal lagstiftning och konsultera en läkare eller expert vid behov för att säkerställa säker och ansvarsfull användning av cannabisprodukter.

Egenskaper Indica vs Sativa

EgenskaperCannabis IndicaCannabis Sativa
UrsprungIndienEkvatoriala regioner (tropiska områden)
Växtens utseendeKort och buskigLång och tunn
Bladens utseendeBreda och tjockaSmala och långa
HöjdKortare (vanligtvis mindre än 2 meter)Hög (kan nå upp till 5 meter)
BlomningstidKortare (vanligtvis 6-8 veckor)Längre (vanligtvis 10-16 veckor)
THC-haltHögVarierar, kan vara hög eller låg
CBD-haltKan vara hög eller lågKan vara hög eller låg
EffekterLugnande, avslappnande, kroppslig effektUppiggande, stimulerande, kreativ effekt
Medicinsk användningSmärtlindring, sömnstörningar, avslappningFokus, depression, aptitstimulans

Det är viktigt att notera att det finns många olika sorters Cannabis Indica och Cannabis Sativa, och egenskaperna kan variera beroende på den specifika sorten. Denna tabell ger en allmän översikt över skillnaderna mellan de två huvudtyperna av cannabisväxter.

Användningsområden

Indica sativa
  • Indica: Vanligtvis föredras för kvällsbruk eller för att koppla av, tack vare sina avslappnande och kroppsliga effekter. Kan hjälpa vid sömnproblem och lindra muskelavslappning.
  • Sativa: Används ofta på dagen för att öka energinivån och ge en mer mental upplevelse. Kan förbättra fokus och kreativitet.

Den tredje cannabisvarianten

Utöver Indica/Sativa finns det en tredje cannabisvariant som är unik för vissa regioner, inklusive Ryssland. Denna variant kallas Cannabis Ruderalis. Här är några egenskaper hos Cannabis Ruderalis:

  • Kortare och mindre buskig än både Indica och Sativa.
  • Har en snabbare blomningstid.
  • Innehåller generellt sett mindre THC och CBD än Indica och Sativa.
  • Oftast används den för sina fiberrika egenskaper, till exempel för tillverkning av rep och tyger.

Cannabis Ruderalis är ovanligare och används sällan eller aldrig för att utvinna CBD och sällan för sitt innehåll av THC.

Cannabis strains relevans för CBD

CBD (cannabidiol) är en av de många föreningarna som finns i cannabisväxten. CBD har olika hälsofördelar och används för att lindra ångest, minska inflammation och främja allmänt välbefinnande. Skillnaden mellan Indica och Sativa är dock mindre relevant när det kommer till CBD.

Anledningen är att CBD inte har samma psykoaktiva effekter som THC (tetrahydrocannabinol), vilket är den förening i cannabis som ger ”ruset”. CBD kan hittas både i Indica- och Sativa-sorter och påverkar inte i sig självt de typiska egenskaperna hos dessa sorter. Istället är det THC-nivån i produkten som kan påverka hur användaren upplever effekterna.

Samtidigt utvinns alla CBD produkter ur Cannabis Sativa eftersom det är denna som har högst koncentration av ämnet. Att utvinna CBD ur Cannabis Indica vore helt enkelt inte effektivt nog.

Indica Sativa CBD olja

CBD-produkter utan THC erbjuder flera fördelar

Beroende på av vilken anledning du önskar veta mer om Cannabis Indica/Sativa kan det vara rimligt att överväga att välja en CBD produkt framför en produkt med THC.

Anledningarna till detta är flera och med tanke på att du kan dra nytta av de flesta fördelarna med Cannabis Sativa när du använder CBD-produkter. Är det sistnämnda enligt oss det bästa alternativet.

Ingen psykoaktiv effekt

Produkter utan THC ger inte upphov till ”rus” eller förändrade mentala tillstånd. Det gör att användare kan dra nytta av CBD:s terapeutiska effekter utan att bli höga.

Lagligt och tillgängligt

Många länder tillåter användning av CBD-produkter utan THC, vilket gör dem enklare att köpa och använda. Detta ger fler människor möjlighet att dra nytta av CBD:s hälsofördelar. Det finns även länder som gjort cannabis lagligt.

Mindre risk för biverkningar

THC kan orsaka biverkningar som ångest och paranoia hos vissa individer. Genom att använda produkter utan THC minskar man risken för sådana negativa effekter.

Slutsats Sativa vs Indica

Indica och Sativa har distinkta egenskaper och effekter, men deras relevans minskar när det kommer till CBD-produkter. CBD kan hittas i olika sorter och kan användas för att främja hälsa och välbefinnande utan att ge upphov till psykoaktiva effekter.

CBD-produkter utan THC erbjuder fördelarna med CBD utan de potentiella negativa biverkningarna av THC. Oavsett vilken sort eller produkt man väljer är det viktigt att vara medveten om lokal lagstiftning och konsultera en läkare vid behov för att säkerställa säker användning.

Vanliga frågor om Indica vs Sativa

Är sativa upp eller ner?

Cannabis Sativa anses generellt sett vara den mer uppiggande varianten av Cannabis. När det kommer till Indica vs sativa är den förstnämnda mer lugnande medan den andra kan bidra till mer kreativa upplevelser.

När du använder dig av CBD produkter utvinns de ur Cannabis Sativa men då all THC avlägsnats har det egentligen mindre betydelse.

Är hasch sativa?

Hasch är inte nödvändigtvis Sativa eller Indica, utan det kan vara en produkt som utvinns från både Sativa- och Indica-plantor.

Hasch är en koncentrerad form av cannabis som vanligtvis tillverkas genom att samla och pressa harts från cannabisplantans blommor och blad.

Vad menas med sativa?

Sativa är en term som används för att beskriva en typ av cannabisväxt som är känd för att vara längre och mer slank jämfört med Indica-varianten. Sativa-plantor har också smalare och längre blad.

Effektmässigt anses Sativa vara mer upplivande och energigivande, med fokus på mental stimulans och kreativitet. Sativa används ofta på dagtid för att öka energin och stimulera tankemönster.

Det är viktigt att notera att det finns olika sorter inom Sativa-familjen och effekterna kan variera beroende på den specifika sorten och individens upplevelse. Det är alltid bra att vara medveten om de specifika egenskaperna hos den Sativa-stam du använder och anpassa.

Är CBD från Cannabis Sativa lagligt?

Alla CBD produkter som inte innehåller THC anses vara lagliga i Sverige. Detta gäller oavsett Sativa vs Indica är ursprunget till produkten. Se till att köpa CBD produkter från en pålitlig tillverkare som kan garantera innehållet i produkten.

Senast Uppdaterat oktober 12, 2023 Av Jakob N