Fungerar CBD olja mot ångest och depression?

Fungerar CBD olja mot ångest? Många människor lider av ångest och stress idag. Det kan vara svårt att hantera, särskilt om det blir en del av ens vardag. Ibland kan det kännas som att man inte har något val, men det finns ju faktiskt hjälp att få!

CBD-olja används allt mer mot olika typer av psykisk ohälsa, och det stämmer att den verkar ha en god effekt på ångest. I denna artikel ges du information om hur du kan använda CBD-olja mot ångest, stress, och depression.

Cannabidiol mot ångest via det endocannabinoida systemet

CBD fungerar genom att den interagerar med kroppens egna endocannabinoider, som är kemikalier som påverkar funktioner som humör, minne och stressrespons. Genom att fylla på med ytterligare cannabinoider kan CBD hjälpa till att reglera dessa funktioner och lindra symtom som ångest och stress.

En av anledningarna till att man kan lida av stress, ångest och depression är att man lider av brist på serotonin. Serotonin spelar en viktig roll i hur vi mår, bland annat genom att reglera humöret, koncentrationen och sömnen.

Vid brist på serotonin kan vi uppleva ångest, stress och depression. Genom att CBD reglerar det endocannabinoida systemet kan detta bidra till en bättre balans i serotoninproduktionen vilket leder till en lindring av symtomen vid ångest och stress. Kort och gott kan man säga att CBD kan verka på liknande sätt i hjärnan som antidepressiva läkemedel.

CBD verkar också genom att påverka hippocampus, ett område i hjärnan som bland annat reglerar minnet. I forskning har man sett att personer med en mindre hippocampus oftare drabbas av ångest och depression. Behandlingen för detta är att se till att skapa fler neuroner i hippocampus.

I studier som gjorts på möss har man kunnat se att ett regelbundet intag av CBD ökar återbildningen av neuroner från hippocampus. Dessutom har man kunnat se att även SSRI (som serotonin) främjar sådan återbildning.

Sammantaget finns det ett antal studier som tyder på att CBD är ett effektivt alternativ till läkemedel när det kommer till ångest och depression. Och då CBD är ett helt naturligt ämne, som kan användas utan att beroendeframkallande eller toleransbyggande och med inga till mycket milda biverkningar, bör det finnas få anledningar till att inte ge CBD olja en chans mot ångest och depression.

vi har testat massa cbd produkter
Vi har testat massa olika CBD produkter emot ångest

Effektiv i studier mot stress och ångest

CBD-olja har visat sig vara effektiv för att minska ångest och stress. I en studie som publicerades 2019 undersöktes effekterna av CBD-olja på personer med sömnsvårigheter och ångest. Studien visade att de som tog CBD-olja regelbundet under testets gång upplevde minskad ångest i kombination med bättre sömn. Hela 79% av deltagarna uppgav minskad ångest redan den första månaden och ångest förblev dämpad under hela testperioden.

Typer av ångest som CBD kan vara verksamt mot

 • Generaliserat ångestsyndrom
 • Social ångest
 • Panikångest
 • Posttraumatisk stressyndrom (PTSD)
 • Tvångssyndrom (OCD)

Forskning med goda resultat

En studie som publicerades under år 2015 visar att CBD-olja var effektiv för att minska kognitiv försämring och obehag hos personer som hade diagnostiserats med social ångeststörning. Enligt studien stöder befintliga prekliniska bevis starkt CBD:ns potential som behandling av flera olika typer av ångeststörningar.

Till exempel uppvisar CBD ett brett spektrum av positiva effekter som är relevanta för flera olika tillstånd, inklusive ångest och depression, stressrelaterad ångest, tvångsbeteende, panikångest, med flera.

Rätt CBD-olja mot ångest

Om du överväger att använda CBD-olja för att hjälpa till med ångest eller stress är det viktigt att välja rätt produkt. Det kan vara svårt att veta vilken typ av CBD som passar bäst för just ångest och stress. Generellt sett rekommenderas bredspektrum CBD-olja, då dessa producerats innehåller flera cannabinoider som jobbar tillsammans för att ge bättre effekt. (Tänk dock på att välja en THC-fri variant som inte bryter mot svensk narkotikalagstiftning).

Det viktigaste att ta hänsyn till i valet av CBD olja är inte att den ska vara specifikt framtagen för ångest, utan att den är av god kvalitet och lagom styrka.

Dosering av CBD olja mot stress, ångest och depression

Om du använder CBD olja för första gången så är det rimligt att börja med en lägre dos CBD olja, men tänk på att du troligtvis kommer behöva öka justera dosen med tiden för att få bästa möjliga effekt. En effektiv dos CBD för ångest har visat sig vara mellan 25 – 50 mg under de första 3 – 7 dagarna. En långsam upptrappning tills önskad effekt uppnås rekommenderas sedan.

Om du inte är helt säker på hur mkt CBD olja du bör starta med per dag, eller vill ha mer exakta instruktioner så kan du kolla in vår CBD doseringsguide.

Det man kan ta med sig är forskning från början visat att även om låga till medelstora doser av CBD varit effektiva, har inte större doser nödvändigtvis varit mer effektiva när det kommer till just ångestlindring.

Det innebär att CBD lyckas göra sitt jobb effektivt redan vid låga doser. Samtidigt såg man i studien att en ökad dos kunde minska effekten, därför bör man vara noga med att inte dosera högre doser än nödvändigt.

OBS! Om du använder någon form av läkemedel bör du kontakta din läkare innan. CBD-olja anses i allmänhet vara säker, men den kan interagera med vissa mediciner.

Andra former av CBD mot ångest och depression

De flesta som börjar använda CBD mot ångest väljer att använda en CBD olja. Det här är dock inte det enda alternativet för den som vill använda CBD i sitt dagliga liv.

Att hitta rätt form av CBD är viktigt eftersom CBD inte är något man kan ta enstaka gånger och förvänta sig full effekt. För att nå bästa effekt med CBD krävs det dagligt intag och gärna vid 2 – 3 tillfällen per dag. Ett sådant åtagande kommer vara betydligt enklare om du hittar rätt form av CBD för dig. Du kan bland annat välja mellan:

CBD kapslar

CBD kapslar är oftast inkapslad CBD olja men kan även innehålla torkad och malen hampa. Fördelen med att använda kapslar istället för olja är att kapslarna är lätta att ta med sig och gör det enkelt att få i sig rätt dos av CBD. Nackdelen med kapslar är att det tar längre tid innan det börjar verka.

CBD spray

CBD spray är CBD olja i sprayform som har lika snabb upptagningsförmåga som oljan, men som en del anser är lättare att dosera. CBD sprayer är ofta smaksatta och kan därför passa den som inte är så glad i smaken av vanlig CBD olja.

CBD buds

CBD buds är en form av CBD som antingen kan rökas eller vapas. Den här formen av CBD kan passa en del. Men är kanske inte det lättaste sättet om man vill ta CBD ett flertal gånger per dag.

CBD vape

CBD vape-olja är en form av CBD som kan användas i elektroniska cigaretter. Det här är en lika snabb upptagning som buds men vaping men har inte samma effekt på lungorna.

Tänk på att!

Om du använder CBD för att lindra ångest och depression bör du tänka på att undvika produkter med THC i. THC kan framkalla ångest och är dessutom olagligt att inneha eller bruka i Sverige. Läs mer om THC-fria lagliga CBD oljor.

Varför det är viktigt att få bukt med stress och ångest

Både långvarig och akut stress påverka din hälsa negativt, och det samma gäller ångest. Om man inte tar itu med ångesten kan det leda till fysiska symtom som huvudvärk, magproblem, sömnsvårigheter och ökad risk för att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Det kan också leda till social isolering, samt öka risken för att drabbas av depression. Att hitta en långsiktig lösning för att hantera stress och ångest kan därför ha stor inverkan på din allmänna hälsa och välbefinnande.

Negativa effekter av kronisk stress och ångest

 • Depression
 • Trötthet
 • Viktuppgång
 • Matsmältningsproblem
 • Hjärtsjukdom
 • Huvudvärk
 • Försämrat immunförsvar
 • Muskelspänning

Kronisk smärta i kroppen kan ge ångest och depression

För människor som lider av sjukdomar/tillstånd som kronisk smärta kan CBD spela en viktig roll. Dessa individer kan lida hårt av sitt tillstånd utan att finna en ordentlig behandling. Den som försöker behandla smärta med vanliga starka läkemedel kan ofta få ett lyckat resultat med positiva effekter, men dessvärre kan dessa läkemedel även ge mindre bra effekter såsom toleransbyggande (vilket innebär frekvent ökad dos för samma resultat).

Det är även vanligt att personer blir beroende av dessa läkemedels produkter. Sist men inte minst kan sådan medicin göra att man känner sig trött, ökar i vikt och ett antal andra biverkningar som du slipper med CBD. Att sedan gå ner i vikt efter antideppresiva är en konst i sig.

Forskning har visat att CBD kan ge en positiv smärtlindring till individer som lider av kronisk smärta, neurologisk smärta, vilket kan leda till lättnad av ångest och depression oftast förknippade med problem som dessa.

CBD kan ha en positiv inverkan på sömnmönster

För den som lider av ångest och stress kan det vara svårt att få en god natts sömn. Och faktum är att dålig sömn även kan orsaka ökas stresskänslighet och ytterligare ångest. detta kan vara ett svårt mönster att bryta. Detta är inte bara jobbigt för den som lider utan kan också leda till problem i yrkes- och privatliv.

Forskning har visat att CBD hjälper individer som lider av sömnsvårigheter att sova bättre, vilket i sin tur kan leda till lättnad av ångest och stress. För den som har svårt att somna kan en (t ex av jetlag) kan en kombinerad CBD och melatonin-olja vara till god hjälp. Läs mer om cannabidiol för bättre sömn.

Om du använder läkemedel mot ångest och depression

Om du använder läkemedel mot ångest och depression är det viktigt att rådgöra med din läkare om du överväger att börja använda CBD.

Det finns så vitt vi vet ingen forskning som tyder på att det skulle finnas en risk för att CBD kan interagera med läkemedel, men man bör alltid ta det säkra före det osäkra. Du bör inte heller sluta med en pågående behandling utan att rådgöra med din läkare först. Risken med att sluta tvärt med en medicin är att man får abstinens.

Sammanfattning: CBD olja ångest

CBD kan verka lindrande för både ångest, depression och stress och har inte samma biverkningar som vanliga mediciner som ofta finns att tillgå mot dessa problem.

Det är dock viktigt att tänka på att det inte finns tillräckligt med vetenskapliga bevis för att CBD är en lämplig behandling i den medicinska världen och att det alltid bör rådgöras med en professionell innan man byter ut eller kompletterar din nuvarande behandling.

CBD kan dock vara ett bra komplement till annan behandling och ge lindring för ångest, depression och stressrelaterade symtom. För att hitta den bästa produkten mot just ångest rekommenderar vi att testa olika produkter, såsom olja och kapslar, för att hitta det som passar dig bäst. Du hittar de bästa rekommendationerna här hos oss på CBDSverige.com.

Senast Uppdaterat oktober 12, 2023 Av Jakob N