I vilka länder är Cannabis lagligt?

Cannabis är lagligt i en handfull länder runt om i världen, men i de flesta länder är Cannabis fortfarande olagligt. I vissa länder är cannabis lagligt, i andra är det strikt reglerat som alkohol och tobak. En del länder har valt att avkriminalisera droger helt, medan en del kan ge tillgång till medicinsk cannabis för de som anses ha behov. Här är en snabb genomgång av var cannabis är lagligt runt om i världen.

I många av världens länder är Cannabis/Marijuana lagligt/avkriminaliserat

länder som har legaliserat cannabis

Följande länder har legaliserat/avkriminaliserat cannabis/marijuana för medicinskt bruk eller för personligt bruk.

Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Ecuador, Finland, Grekland, Irland, Israel, Italien, Jamaica, Kanada, Kroatien, Libanon, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Peru, Polen, Portugal, Sri Lanka, Schweiz, Tjeckien, Thailand, Tyskland, Storbritannien, Uruguay, USA (35 delstater och Washington DC), Zimbabwe, och Sverige (medicinsk cannabis endast vid tillstånd). På andra håll i världen förblir cannabis förbjudet.

Uruguay var det första landet att legalisera cannabis 2013

Uruguay blev historiskt när det blev det första landet att legalisera cannabis 2013. Uruguay har legaliserat odling, försäljning och rökning av marijuana. Därmed banade landet väg för andra länder att följa efter och börja avkriminalisera konsumtion och produktion av marijuanaprodukter för eget bruk.

Detta var ett monumentalt steg från Uruguays sida, med tanke på att innehav och bruk av cannabis tidigare hade varit olagligt, eftersom det ansågs vara en farlig drog utan medicinska fördelar.

Konsekvenserna av detta beslut är långtgående – det ger en möjlighet till forskning om medicinsk cannabis, samt ekonomiska fördelar genom att beskatta försäljningen av marijuana-produkter på samma sätt som pengar från tobak eller alkohol.

På det hela taget är Uruguays banbrytande beslut svårt att ignorera och har definitivt förändrat diskussionerna kring användnign av Cannabis världen över.

cannabis lagligt

Vissa delstater i USA har legaliserat Cannabis men på federal nivå förblir det illegalt

Cannabis har varit ett kontroversiellt ämne i USA i flera år, men i takt med att fler och fler delstater legaliserar cannabis blir inställningen till denna växt alltmer progressiv. Trots legaliseringen på delstatsnivå (till exempel New York och California) är cannabis dock fortfarande olagligt på federal nivå.

Denna olikhet skapar ett intressant landskap av lagar som varierar avsevärt beroende på vilken delstat du bor i. Å ena sidan kan det vara frustrerande att något som är lagligt på en plats fortfarande kan innebära att du riskerar att ställas inför federala anklagelser på en annan plats.

Å andra sidan, med alla dessa olika lagar som dyker upp, verkar det finnas otaliga möjligheter att utforska olika sätt att reglera cannabis och åstadkomma meningsfulla förändringar. Det kommer säkert att bli spännande att se hur denna debatt utvecklas under de kommande månaderna och åren.

Tre lagliga CBD oljor vi tycker om:

1

NaturalHemp

natural hemp life cbd olja Sverige
Rabattkod cbdolja10 för 10% avdrag på första köpet

2

NatureCan

cbd olja naturecan
Rabattkod CBDSVERIGE för 15% avdrag på första köpet

3

Cannaone

cbd olja 10% cannaone
Rabattkod M7HU4GNR för 10% avdrag på första köpet

Thailand har legaliserat Cannabis under 2022

Thailand har skrivit historia genom att bli det första landet i Sydostasien att officiellt legalisera marijuana år 2022.

Detta monumentala beslut markerar ett enormt skifte i opinionen och kan förändra ödet för en industri vars potentiella värde har uppskattats till över 300 miljarder dollar årligen. Trots det inledande motståndet har landets regering anslutit sig till flera andra nationer och erkänt att cannabis är mycket mer än bara en underskattad rekreationssubstans; ur medicinsk synvinkel avslöjar vetenskapen dess stora mängd terapeutiska fördelar, från att minska inflammation till att hjälpa till att hantera kronisk smärta.

Thailands legalisering av denna växt visar att nationen är redo för framsteg och reformer; cannabisförespråkare runt om i världen ser nu till dem som inspiration för sina framtida kampanjer.

Portugal har avkriminaliserat droger

I Portugal är narkotika inte lagligt, utan avkriminaliserat. Det gäller både för rökning av marijuana, bruk av cannabis generellt och för andra droger. Det innebär att det fortfarande är olagligt att inneha eller bruka narkotika.

Dock finns det vissa undantag som återspeglar Portugals benägenhet för att behandla problemet med vilja att rehabilitera snarare än att bara straffa den skyldige.

Man tar hänsyn till den personens bakgrund, och hälsan hos personen tas alltid i beaktande innan straffen avgörs. Om det handlar om mindre mängder av droger eller så kan inga fängelsestraff tilldelas. Istället föreskriver lagen uppföljningsprogram eller samhällsstraff som inte leder till ytterligare kriminalitet.

Nederländerna har en lång historia av tolerans för cannabisanvändning, även om det tekniskt sett fortfarande är olagligt

Även om Nederländerna har ett rykte om sig att vara ett område där man tolererar cannabis, är det fortfarande olagligt att inneha och använda cannabis i landet. Detta är något av en gråzon – även om innehav och försäljning av cannabis är förbjudet enligt lag har dessa lagar sällan tillämpats sedan 1976.

Denna mildhet har gjort att Amsterdam har blivit känt som en accepterande stad med mängder av Coffeeshops där ämnet brukas men med de senaste restriktionerna riktade mot turister är det viktigt att komma ihåg att denna ”tolerans” egentligen bör betraktas som mer av ett blint öga än något annat.

Trots sin övergående inställning till cannabisanvändning har Nederländerna en stark politik mot offentlig berusning och oordning – så för dem som inte kan stå ut med att missa Amsterdams beryktade kaféer, njut ansvarsfullt!

I många länder är innehav av små mängder cannabis avkriminaliserat eller tillåtet

Det är svårt att förneka de potentiella fördelarna med att avkriminalisera eller tillåta innehav av små mängder cannabis.

Olika länder över hela världen har ställts inför detta komplexa beslut och många har beslutat att ta steget och införa en reform.

Även om det inte alltid är ett populärt beslut har det visat sig att om man ger människor tillgång till cannabis kan det bidra till att minska brottsligheten, öppna ekonomiska möjligheter och ta bort stigmatiseringen av vad som en gång ansågs vara en illa ansedd drog.

Att ge användarna tillgång till kvalitetskontroll genom avkriminalisering ger dem dessutom möjlighet att fatta rättsligt säkra beslut när de köper sina nödvändiga produkter. Det är ingen överraskning att en legalisering av cannabis har många fördelar – det är dags för oss alla att överväga denna viktiga fråga innan vi bestämmer oss för våra ståndpunkter.

I vissa länder, som Singapore, Malaysia, och många andra länder, kan dock innehav av cannabis eller cannabisbruk leda till hårda straff

Om du besöker Singapore och Malaysia kan du konstatera att lagarna om marijuana är stränga. Till skillnad från vissa platser där det har legaliserats för fritidsbruk kan varje mängd cannabis i dessa länder leda till kraftiga straff. Innehav och smuggling kan till och med leda till dödsstraff. Och det är även stränkt förbjudet med cannabis för eget eller medicinskt bruk.

Det är viktigt att förstå den lokala kulturen; det läggs större vikt vid kulturella värderingar och lagens betydelse för att upprätthålla ordningen. Även om du inte planerar att konsumera cannabis är det ändå viktigt att känna till lagarna när du reser internationellt – detta exempel tjänar som en varning för alla.

Medicinsk cannabis är lagligt i Sverige vid tillstånd, men CBD är det säkrare valet

I Sverige förblir cannabis narkotikaklassat och olagligt precis som i majoriteten av världens länder. Medicinsk cannabis kan dock föreskrivas för medicinskt bruk. För detta krävs dock en specifik ansökan till läkemedelsverket och endast ett fåtal personer i Sverige har fått en sådan ansökan beviljad.

Den som vill dra nytta av de många fördelar som Cannabisplantan kan ge bör istället se till CBD produkter. CBD ger dig samma fördelar som cannbis för medicinskt bruk kan.

Cannabis är fortfarande förbjudet i Sverige så länge de innehåller THC, men CBD produkter är lagliga, så länge man avlägsnat THC omfattas inte av narkotikalagstiftningen. Därför skulle vi rekommendera att man istället kollar in CBD olja, CBD kapslar eller CBD spray för att dra nytta av Cannabisväxtens fördelar.

Sammanfattningsvis

Cannabis är fortfarande förbjudet i flera länder. Det är dock uppenbart att attityderna till cannabis håller på att förändras runt om i världen, och allt fler länder legaliserar eller avkriminaliserar användningen av cannabis.

Denna process tycks delvis drivas av förändringar i den allmänna opinionen och av medvetenheten om de potentiella medicinska fördelarna vid användning av växten. Det kommer att bli intressant att se hur dessa trender utvecklas under de kommande åren.

Speciellt intressant är marknaden i Europa där allt fler länder lagaliserat odling och bruk av medcinsk cannabis och cannabis för personligt bruk.

Senast Uppdaterat oktober 12, 2023 Av Jakob N