Är THC lagligt i Sverige?

I Sverige är det olagligt att inneha, använda eller sälja någon form av Cannabis Sativa som inkluderar THC (tetrahydrocannabinol). THC som är den psykoaktiva komponenten i cannabisväxten som har en rusgivande effekt.

Förutom THC innehåller cannabisväxten naturligt ett hundratal andra cannabinoider, varav en del av dem blivit uppskattade av andra anledningar än THC.

Men hur är egentligen lagstiftningen när det kommer till THC och cannabis generellt?

Enligt svensk lagstiftning så kategoriseras THC som ett narkotikaklassat ämne och det är strängt förbjudet att använda, inneha eller sälja det. Brott mot narkotikastrafflagen kan leda till böter och fängelsestraff.

Den klassiska cannabisväxten som odlas för sitt innehåll av THC är dock inte den enda varianten av cannabis som odlas över världen. Hampa, eller industrihampa är en variant av cannabis som odlas både för dess fibrer som kan användas för att tillverka rep, textilier och papper. Idag går dock även stora delar av den odlade industrihampan till att tillverka CBDolja och andra CBD-produkter (mer om detta nedan).

Där finns nämligen ett undantag när det kommer till industrihampa. Industrihampa är en variant av cannabisväxten som innehåller låga halter av THC och höga halter av CBD (cannabidiol), en annan cannabinoid som inte ger någon rusande effekt.

Industrihampa med låga halter THC kan vara lagligt

Enligt svenska lagar så är odling av industrihampa tillåtet under vissa omständigheter, exempelvis för forskning eller industriell produktion. Endast speciellt licensierade företag får odla hampaväxter med högst 0,2% THC-halt.

Men betyder det då att produkter gjorda av industrihampa med låga halter av THC, såsom CBD olja och andra CBD-produkter, är lagliga i Sverige så länge de inte innehåller mer än 0,2% THC? Nej inte riktigt.

Då THC klassas som narkotika så är det inte lagligt att bruka produkter med THC i. Undantaget som finns gäller hampa i sin rena form. När man framställer produkter med THC i, även om de framställs av lagliga former av hampa och innehåller minimalt av ämnet anses bryta mot psykotropkonventionen. I domslut berörande just detta kan man läsa följande:

CBD olja som innehåller THC utgör en beredning enligt psykotropkonventionen och är därmed att anse som narkotika. Det strider inte mot legalitetsprincipen att anse oljan som narkotika vid tillämpning av narkotikastrafflagen, trots att den THC som finns i CBD olja härrör från laglig industrihampa.

NJA 2019 s. 531:

Med andra ord, produkter som på något vis är modifierade men innehåller THC är olagliga att använda och inneha i Sverige. Undantag görs när ämnet skrivs ut som läkemedel av medicinsk orsak då den kan ges vid sällsynta tillfällen.

Men innebär det då att CBD olja också är olagligt?

Det beror på. Här behöver vi skilja på CBD olja och CBD olja för att komma fram till rätt svar. CBD olja som är tillverkad av växten cannabis sativa(marijuana) eller industrihampa och innehåller THC är olaglig enligt svenska domstolen och lagstiftning mot narkotika. Detta trots att en användning av en olja med så låg dos THC inte skulle kunna ge några effekter som narkotika.

Många tillverkare av hampaprodukter (till exempel av CBD olja) har därför valt att avlägsna alla spår av Tetrahydrocannabinol för att kunna sälja sina produkter lagligt i Sverige.

Sammanfattningsvis kan man säga att THC i sig självt inte är lagligt i Sverige utan omfattas av narkotikastrafflagen. Däremot finns det undantag för odling av industrihampa med låga halter av THC för forskning och industriell produktion. De produkter som finns till försäljning på svenska marknaden bör därför vara lagliga.

Visste du att?

Anledningent till att THC är olagligt med CBD kan brukas fritt är att CBD inte binder sig vid de endocannabinoida receptorerna och orsakar ett narkotiskt rus likt THC.

Istället stimulerar CBD det endocannabinoida systemet på ett sådant sätt att man bland annat kunnat se positiva effekter på immunsystemet, samt mot smärta, sömnproblem och oro.

Men hur vet man att man får en laglig produkt?

Det finns bara ett sätt att vara säker på att CBD oljan eller andra produkter utvunna ur cannabis är helt fria från THC, och det är genom att ta del av testprotokollen från ett oberoende laboratorium.

Detta är något som man som konsument alltid bör försäkra sig om. Samtidigt får man vetskap om att mängden cannabidiol (CBD) stämmer överens med vad tillverkaren och återförsäljaren angivit.

Om produkten testats av ett oberoende laboratorium kommer denna information och labbprotokoll finnas tillgängliga på hemsidan.

Så är THC lagligt i Sverige?

Svaret på denna fråga är alltså att THC är lagligt i Sverige vid viss undantag. Vid till exempel:

Av medicinsk orsak

I andra länder är det ibland möjligt att bruka cannabis både av medicinska skäl och för rekreation helt lagligt men inte i Sverige. THC kan ordineras av en läkare och i vissa fall ges ut som läkemedel.

Obs! Här kan du läsa mer om i vilka länder cannabis är lagligt!

Detta är mycket sällsynt och det krävs särskild licens för att få läkemedel som innehåller THC. Det läkemedel med THC som kan ges i Sverige går under namnet Sativex och ges vanligtvis för personer som lider av MS eller cancer och behöver lindra smärta.

I hampa

Förutom i läkemedel kan THC alltså vara lagligt i den form av cannabis som tillverkas för att göra olika material och inte omformuleras på ett vis som det kan tolkas att vara beredning av narkotika. Detta utesluter alla möjligheter att lagligt bruka CBD-produkter med innehåll av THC. Så länge de inte är i sin rena form.

Låter det krångligt?

Om du tycker det låter krångligt är det lättaste förhållningssättet helt enkelt att förhålla sig till frågan om ”Är THC lagligt i Sverige?” som att svaret alltid är ja. På så vis minimerar du risken för att bruka cannabis på ett sådant vis att klassas som narkotika.

Det du däremot kan göra är att bruka CBD-produkter utan THC oavsett om det är CBD olja, CBD hasch, CBD snus, eller en produkt godkända som THC-fria från labbet.

CBD-Sverige rekommenderar alltid certifierade produkter

Varje produkt som rekommenderas hos CBDSverige kommer från en återförsäljare som har certifikat på att deras produkter innehåller exakt vad de säger att de bör göra.

Sammanfattningsvis är THC inte lagligt i Sverige som rekreationsdrog men vissa undantag finns för medicinsk användning och förekomsten av denna i hampaprodukter så länge THC-halterna är lägre än 0,2 %.

Det är alltid viktigt att läsa oberoende laboratorietestrapporter innan man köper CBD-produkter för att säkerställa att de är fria från spår av THC.

Detta är det enda sättet att vara säker på att du köper en laglig produkt i Sverige.

Vi hoppas att den här artikeln har hjälpt dig förstå THC:ns rättsliga status i Sverige. Tack för att du läste!

Senast Uppdaterat oktober 12, 2023 Av Jakob N